לוח מחיק

האם ניתן להכהות את הצבע של הלוח של המתמטיקה?

כרגע, לא ניתן לעשות זאת. תודה על הפידבק, אנחנו נעביר זאת הלאה ויכול להיות שזה יתווסף לגרסאות הבאות של המוצר שלנו.

In This Article
Was this article helpful?
Thank you for your feedback!