חדרי תרגול

האם יש אופציה של הקצאה אוטומטית של משתמשים/ות אל חדר תרגול?

מהו המספר המקסימילי של חדרי תרגול האפשרי עבור כיתה אחת?

בעת חלוקה לחדרי תרגול ניתן להקצות זמן מסוים עבור התרגול?

האם הקלטות חדרי התרגול יישמרו כקבצים נפרדים לכל חדר?

האם יש אפשרות לשתף בחדרי התרגול קובץ שהוכן מראש?

במידה ומשתמש/ת התחבר/ה לאחר החלוקה לחדרי תרגול איך הוא או היא יוקצו לחדר?

האם משתמשים/ות יכולים/ות "לקרוא" למנהל/ת בחדרי התרגול שהם צריכים עזרה?

בעת החלוקה לחדרי התרגול, האם יש לי אפשרות למנחה לדבר עם כולם ביחד?

האם ניתן להקצות מראש משתתפים/ות לחדרי תרגול?

האם ניתן להחזיר את לוחות חדרי התרגול חזרה לכיתה הראשית?

In This Article
Was this article helpful?
Thank you for your feedback!