הרשאות

האם אני יכול/ה לאפשר למשתתף/ת כיתה אחר/ת להקצות הרשאות?

04/01/2020Lior Bukshpan
לא, רק מנהל החדר אמון על הקצאת הרשאות למשתמשים/ות בחדר. משתמש/ת בעל/ת הרשאת Moderator אינו/ה רשאי/ת להקצות הרשאות למשתמשים/ות. זהו בעצם ההבדל היחיד בין מנהל/ת החדר לשאר המשתתפים/ות אחר קיבלו הרשאות נוספות במהלך הכיתה. ...

ניתן להגדיר בחדר Moderators כמה?

04/01/2020Lior Bukshpan
ללא הגבלה, כל משתתף/ת יכול/ה להיות MODERATOR.

מה הם התפקידים וההרשאות השונות בכל כיתה?

04/01/2020Lior Bukshpan
להלן ארבעת ה תפקידים  ה מרכזיים  ב כיתה :   Administrator  -אדמין ,מנהל/ת החדר Instructor - מנחה Moderator- מנחה יכול/ה  לתת הרשאה זו למשתתפים/ות בחדר על מנת שיסייעו לו Participants-  משתתפים/ות למידע נו...

האם המנחים/ות יכולים/ות להמצא בכיתות שונות בו-זמנית?

04/01/2020Lior Bukshpan
כן, במידה ויש מספר מנחים/ות הם/ן יכולים/ות להתפצל לחדרי תרגול שונים בו זמנית. ...