האם מצלמת האינטרנט או המיקרופון שלך חסומים על ידי חבילת אבטחה באינטרנט?

בעת הפעלת המכשירים שלך בחדר Kaltura Live, ייתכן שתראה/י חלון קופץ המתריע על כך שמצלמת הרשת אינה זמינה.

התראת מצלמת הרשת אינה זמינה, מוצגת אם ייתכן שהמכשירים שלך אינם זמינים מכיוון שחבילת האבטחה המותקנת חוסמת גישה למכשירים שלך.

חבילת אבטחת אינטרנט

במצב בו קיים שימוש בחבילת אבטחת אינטרנט, הגישה למצלמת האינטרנט שלך עלולה להיחסם. כדי לאפשר לקלטורה לגשת למצלמת האינטרנט שלך, עליך להשבית את פונקציית חבילת האבטחה החוסמת את הגישה למצלמת הרשת והמיקרופון שלך.

להלן כמה מחבילות אבטחת האינטרנט הנפוצות ביותר אשר ידריכו אתכם/ן בשלבים המהירים להפעלת מצלמת האינטרנט :

  • AVG
  • Bitdefender
  • eset
  • Kaspersky

AVG

1. פתחו את AVG Internet Security.
2. לחצו על פרטיות.
3. לחצו על הגנת מצלמת רשת.
4. כבו את הגנת מצלמת הרשת.
5. סגרו את חבילת האבטחה AVG ורעננו את חדר ה Kaltura Live שלך.


Bitdefender

1. פתחו את Bitdefender Internet Security.
2. בחרו באפשרות הפרטיות.
3. לחצו על הצג תכונות.
4. לחצו על סמל ההגדרות בסעיף הגנת מצלמות הרשת.
5. כבו את המתגים המתאימים לחסימת כל הגישה למצלמת הרשת וגישה של דפדפני האינטרנט למצלמת הרשת.
6. סגרו את חבילת האבטחה Bitdefender ורעננו את חדר Kaltura LIve שלך.

1. לחצו באמצעות לחצן העכבר הימני על סמל מגש ה- ESET ולחצו על "הגדרה מתקדמת".
2. בחלונית הימנית, לחצו על "בקרת מכשירים".
3. בלוח הראשי, לחצו על "WEBCAM PROTECTION".
4. מימין ל"כללים ", לחצו על" ערוך ".
5. מופיע חלון חדש אשר יפרט את כל כללי מצלמת הרשת שיצרת, אם בכלל.
6. בדקו אם היישום שנחסם מגישה למצלמת האינטרנט שלך מופיע ברשימה.
-  אם לא, לחצו על "בטל" כדי לצאת מחלון "כללים". לחצו שוב על "בטל" כדי לצאת מ"הגדרה מתקדמת ".
-  אם כן, לחצו על כלל זה ולחצו על "הסר" (משמאל למטה). לחצו על "אישור" כדי לצאת מחלון "כללים".
7. לחצו שוב על "אישור" על היציאה מההגדרה המתקדמת ורעננו את חדר Kaltura LIve שלך.

Kaspersky

1. פתחו את אבטחת האינטרנט של קספרסקי.
2. לחצו על פרטיות.
3. לחצו על הפסק לחסום.
4. סגרו את אבטחת האינטרנט של קספרסקי ורעננו את חדר Kaltura Live שלך.

In This Article
Was this article helpful?
Thank you for your feedback!