בעת חלוקה לחדרי תרגול ניתן להקצות זמן מסוים עבור התרגול?

כן, בתחתית ניהול המסך של חדרי התרגול

In This Article
Was this article helpful?
Thank you for your feedback!