האם הקלטות חדרי התרגול יישמרו כקבצים נפרדים לכל חדר?

.MP4 כן, כל חדר תרגול נשמר כהקלטה נפרדת בסוג קובץ  

In This Article
Was this article helpful?
Thank you for your feedback!