האם יש אפשרות לשתף בחדרי התרגול קובץ שהוכן מראש?

כן, ניתן להכין את הקובץ מראש אך רק לאחר החלוקה לחדרי תרגול, ניתן יהיה להציג את הקובץ.

In This Article
Was this article helpful?
Thank you for your feedback!