מדוע ברשימת המשתתפים/ות מופיע מספר יותר גדול ממספר המשתתפים/ות המופיעים/ות בחדר?

כאשר בסרגל התחתון של כל המצלמות מופיע מספר קטן יותר ממספר המשתתפים/ות הכולל, מצב זה מעיד כי המשתתף/ת קיבל/ה הודעה על הפעלת המיקרופון ומצלמה אבל לא אישר/ה אותם. לפיכך, במידה ומשתמשי/ות הקצה אינם/ן אישרו לחדר גישה למצלמה ולמיקרופון, הם/ן לא יופיע ברשימה.

In This Article
Was this article helpful?
Thank you for your feedback!