האם ניתן תוך כדי השיעור להחליף בין מצב כיתה ווירטואלית למצב סמינר מקוון ?

כן, ניתן לעבור בין מצבי החדר כיתה ווירטואלית למצב סמינר מקוון במהלך השיעור.
יש לקחת בחשבון שבשביל להעביר את המשתתפים/ות למצב הנבחר, ייתכן וכל משתתף/ת ת/יצטרך לרענן את עמוד האינטרנט שלו. דבר העלול לקטוע את מהלך השיעור. 

In This Article
Was this article helpful?
Thank you for your feedback!