האם אני יכול/ה לאפשר למשתתף/ת כיתה אחר/ת להקצות הרשאות?

לא, רק מנהל החדר אמון על הקצאת הרשאות למשתמשים/ות בחדר.
משתמש/ת בעל/ת הרשאת Moderator אינו/ה רשאי/ת להקצות הרשאות למשתמשים/ות. זהו בעצם ההבדל היחיד בין מנהל/ת החדר לשאר המשתתפים/ות אחר קיבלו הרשאות נוספות במהלך הכיתה.


In This Article
Was this article helpful?
Thank you for your feedback!