האם המנחים/ות יכולים/ות להמצא בכיתות שונות בו-זמנית?

כן, במידה ויש מספר מנחים/ות הם/ן יכולים/ות להתפצל לחדרי תרגול שונים בו זמנית.

In This Article
Was this article helpful?
Thank you for your feedback!