מה הם התפקידים וההרשאות השונות בכל כיתה?

להלן ארבעת התפקידים המרכזיים בכיתה :

 Administrator -אדמין ,מנהל/ת החדר
Instructor - מנחה
Moderator- מנחה יכול/ה  לתת הרשאה זו למשתתפים/ות בחדר על מנת שיסייעו לו
Participants-  משתתפים/ות

למידע נוסף: Set Participant Permissions ,  Add Users 


In This Article
Was this article helpful?
Thank you for your feedback!