מהו המספר המקסימילי של חדרי תרגול האפשרי עבור כיתה אחת?

30

In This Article
Was this article helpful?
Thank you for your feedback!