האם מצלמת האינטרנט או המיקרופון שלך חסומים על ידי הדפדפן שלך?

בזמן הפעלת המכשירים שלך בחדר Kaltura Live, ייתכן שתראה/י חלון קופץ המתריע על "מכשירים לא זמינים".

התראת מצלמת הרשת לא זמינה מוצגת אם המכשירים שלך אינם זמינים בגלל הדפדפן שחוסם את הגישה למצלמת האינטרנט שלך ו / או למיקרופון.

מה אם הדפדפן שלי חוסם את הגישה למצלמת האינטרנט / המיקרופון שלי?

עליך לאפשר לקלטורה לגשת למכשירים שלך כדי לשדר את מצלמת הרשת / המיקרופון שלך. כדי לאפשר לקלטורה לגשת למצלמת האינטרנט או המיקרופון שלך, עליך:

 באמצעות Chrome

1. בסרגל הכתובות משמאל, לחץ/י על סמל הנעילה כדי להציג הרשאות התקנים.
2. ודא/י שהמצלמה והמיקרופון מוגדרים כמאופשרים.
3. לחץ/י על סמל הנעילה כדי לסגור את החלון.
4. רענן/י את חלון הדפדפן שלך.


באמצעות Firefox

1. בסרגל הכתובות משמאל, תוכלו לראות סמלי מצלמה ומיקרופון עם קו חתוך דרכם. לחץ/י על סמלי המצלמה והמיקרופון.
2. לחץ/י על ה- X המתאים: השתמשו במיקרופון: חסום באופן זמני והשתמשו במצלמה: חסום באופן זמני.
3. רענן/י את חלון הדפדפן שלך.
4. לחץ/י על אפשר בחלון הקופץ של הרשאת FirefoxIn This Article
Was this article helpful?
Thank you for your feedback!