האם מורים/ות אחרים/ות יכולים/ות לראות את הקבצים שאני מעלה לקורס שלי?

רק במידה ויש למרצה הרשאה לראות את הקבצים של אותו קורס.

In This Article
Was this article helpful?
Thank you for your feedback!