באילו דפדפנים תומכת הכיתה הווירטואלית של קלטורה?

הכיתה הווירטואלית של קלטורה תומכת בכל דפדפן התומך ב WebRTC

דפדפנים נתמכים:

  • Windows: Chrome, Firefox, Edge (Chromium), IE (client install prompted from browser)

  • MacOS: Chrome, Firefox, Safari (coming Q2 2020)

  • iOS: Safari

  • Android: Chrome

  • דרך הפלאפוןדרך הדפדפן ללא צורך בהורדה.iOS: Safari  Android:Chrome
In This Article
Was this article helpful?
Thank you for your feedback!