ניתן להגדיר בחדר Moderators כמה?

ללא הגבלה, כל משתתף/ת יכול/ה להיות MODERATOR.

In This Article
Was this article helpful?
Thank you for your feedback!